Ўзбекистон Миллий Телерадиокомпанияси тарқатган хабарга кўра, Uzbekistan телерадиоканалининг Экспресс-АМ22 сунъий йўлдошидан узатиб келинган кўрсатувлари бундан буён Экспресс-АМ6 йўлдоши орқали узатилади.

Экспресс-АМ6 Россиянинг сунъий йўлдоши бўлиб, 2014 йилнинг 21 октябрь куни ишга туширилган. Йўлдош мультисервис хизматлар пакетини кўрсатишга мўлжалланган. Булар сирасига телерадиоузатиш, телефония, видеоконференция боғламаси, маълумотлар узатиш, интернет чиқиш сингарилар киради.