Интернетда дрон камалак атрофида айланиб чиқаётгани видеоси пайдо бўлди. Видео борган сари оммалашиб бормоқда.

Видеода дрон ўрмон билан ўралган ўтлоқдан ҳавога кўтарилиб, камалак томонга йўналаётгани кўриш мумкин. Дрон камалак атрофида айланаётганда у биз кўришга одатланган ярим айлана шаклида эмас, балки айлана шаклидалигини кўриш мумкин.

Видеога қолдирилган изоҳда ушбу воқеа Шимолий Ирландияда юз бергани айтилган.