Ушбу суратда Ой Ер олдидан учиб ўтаётгани қайд қилинган. Ойнинг тескари томонини кўриш мумкин бўлган ушбу фотосурат DSCOVR космик аппарати томонидан сайёрадан 1.5 млн км узоқликдан олинган.