Миянгизни “терлатадиган” илмоқли масала 

Кундалик маиший муаммолардан чалғиш учун қуйидаги расмга эътиборингизни қаратамиз. Жавоб беришга шошилманг, масаланинг жавоби, биринчи қараганда кўринганидек, ўта оддий ва осон эмас. 

Хўш? Жавобингизда нечта тарвуз чиқди?