Интернетда хитойлик сайёҳнинг панда билан тушган суратлари оммалашмоқда. Суратлардан кўринишича, панда ўзи учун энг яхши ракурслар қандайлигини билади. Чэнду шаҳридаги илмий-тадқиқот марказида яшовчи панда объектив олдида бамбук еган ҳолда ҳеч қандай ўнғайсизликларсиз суратга тушади. Панда сизнинг ҳам қалбингиздан жой олиши учун бу суратларга қарашнинг ўзи кифоя қилади.