12:26 / 12.03.2020
0
8725
Karantin ahamiyatiga ega bo‘lgan zararli organizmlar ro‘yxati tasdiqlanmoqda

O‘zbekiston uchun karantin ahamiyatiga ega bo‘lgan zararli organizmlar ro‘yxati tasdiqlanadi

Normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portalida “O‘zbekiston Respublikasi uchun karantin ahamiyatiga ega bo‘lgan zararli organizmlar ro‘yxatini tasdiqlash to‘g‘risida”gi hujjat loyihasi e'lon qilindi.

Hujjat bilan O‘zbekiston Respublikasi uchun karantin ahamiyatiga ega bo‘lgan zararli organizmlar ro‘yxati tasdiqlanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Qishloq va suv xo‘jaligi vazirligi va O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligining 2013 yil 18 dekabrdagi 9/7-son “Respublikada karantindagi zararkunandalar, o‘simlik kasalliklari va begona o‘tlarning ro‘yxatini tasdiqlash to‘g‘risida”gi qarori o‘z kuchini yo‘qotgan deb topiladi. 

O‘zbekiston Respublikasi uchun karantin ahamiyatiga ega bo‘lgan
zararli organizmlar
R O‘ Y X A T I 

I. ZARARKUNANDALAR 

 1.  

Aceria sheldoni (Ewing)

-

Tsitrus kurtak kanasi

 1.  

Acrobasis pyrivorella Mats.

-

Nok  parvonasi

 1.  

Agrilus mali Mats.

-

Olma tilla qo‘ng‘izi

 1.  

Aleurocanthus woglumi Ash.

-

Qora sitrus oqqanoti

 1.  

Aleurothrixus floccosus Mask.

-

Yungli oqqanot

 1.  

Aleurocanthus spiniferus Quaint

-

Tikanli tog‘ oqqanoti

 1.  

Anisandrus dispar (Fabricius)

-

G‘arb po‘stloxo‘ri

 1.  

Anthonomus signatus Say.

-

Qulupnay kurtakxo‘ri

 1.  

Aonidiella aurantii Mask.

-

Qizil pomeranets qalqondori

 1.  

Aonidiella citrina Coq.

-

Sariq pomeranets qalqondori

 1.  

Bactrocera dorsalis Hendel

-

Sharq meva pashshasi

 1.  

Bactrocera minax (Enderlein)

-

Katta mandarin pashshasi

 1.  

Blissus leucopterus Say.

-

Bug‘doy qandalasi

 1.  

Bruchidius incarnatues Boh.

-

Misr no‘xot donxo‘ri

 1.  

Callosobruchus phaseoli Gyll

-

Hind loviya donxo‘ri

 1.  

Callosobruchus chinensis L.

-

Xitoy donxo‘ri

 1.  

Carposina  niponensis Wlsg.

-

Shaftoli mevaxo‘ri

 1.  

Carposina sasakii Mats.

-

Shaftoli meva kuyasi

 1.  

Caredon serratus (Olivier)

-

Yeryong‘oq donxo‘ri

 1.  

Caulophilus latinasus Say.

-

Keng xartumli ombor uzunburuni

 1.  

Ceratitis capitata Wied.

-

O‘rta yer dengizi meva pashshasi

 1.  

Ceratitis rosa Walk.

-

Nataliya  meva pashshasi      

 1.  

Ceroplastes ceriferus Fabr.

-

Hind mumsimon soxta qalqondori

 1.  

Ceroplastes rusci L.

-

Anjir mumsimon soxta qalqondori

 1.  

Ceroplastes japonicus Green.

-

Yaponiya mumsimon soxta qalqondori

 1.  

Chionaspis furfura Fitch.

-

Tangasimon qalqondor        

 1.  

Coccus perlatus (Cockerell)

-

Uchburchaksimon soxta qalqondor

 1.  

Conotrachelus nenuphar
(Herb.)

-

Meva uzunburuni

 1.  

Choristoneura occidentalis Freeman

-

G‘arbiy archa bargburamachisi

 1.  

Delia antiqua (Meigen)

-

Piyoz pashshasi

 1.  

Diabrotica virgifera virg.Le sonte

-

G‘arbiy makkajo‘xori qo‘ng‘izi

 1.  

Diaphorina citri Kuway

-

Sharq yoki Osiyo barg burgasi

 1.  

Dinoderus bifoveolatus Woll.

-

Soxta po‘stloq  hammaxo‘ri

 1.  

Drosophila suzukii

-

Osiyo meva drozofilasi

 1.  

Dysmicoccus wistariael (Green)

-

Yaponiya qo‘rti

 1.  

Epitrix tuberis Gentner

-

Kartoshka tuganagi kana qo‘ng‘izi

 1.  

Frankliniella williamsi Hood

-

Makkajo‘xori tripsi

 1.  

Frankliniella schultzei Trybom

-

Pomidor tripsi

 1.  

Halyomorpha halys Stal.

-

Jigarrang marmar qandala

 1.  

Helicoverpa zea (Boddie)

-

Amerika makkajo‘xori tunlami

 1.  

Hyphantria cunea  Drury

-

Amerika oq kapalagi

 1.  

Icerya purchasi  Mask.

-

Avstraliya tarnovsimon qurti

 1.  

Ips plastographus (Leconte)

-

Kaliforniya po‘stloqxo‘ri

 1.  

Keiferia lycopersicella (Walsingham)

-

Amerika pomidor kuyasi

 1.  

Lindingaspis rossi Maskell

-

Qora araukariy qalqondori

 1.  

Liriomyza nietzkei Spenser

-

Piyoz minyori

 1.  

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

-

Janubiy Amerika barg minyori

 1.  

Liriomyza phytobia (Hendel)

-

Piyoz barg minyori

 1.  

Liriomyza trifolii (Bur)

-

Amerika yo‘ng‘ichqa  minyori

 1.  

Lopholeucaspis japonica Ckll.

-

Yaponiya cho‘psimon qalqondori

 1.  

Margarodes vitis (Philippi)

-

Janubiy Amerika tok qurti

 1.  

Meromyza nigriventris Macquart

-

Don meromizasi

 1.  

Naupactus xanthographus (Germar)

-

Janubiy Amerika meva uzunburuni

 1.  

Naupactus leucoloma  Boh.

-

Oq hoshiyali qo‘ng‘iz

 1.  

Nemorimyza maculosa (Malloch)

-

Xrizontema barg minyori

 1.  

Nipaecoccus nipae (Mask)

-

Palma qurti

 1.  

Paralipsa gularis Zell.

-

Yeryong‘oq parvonasi

 1.  

Pectinophora gossypiella Saund.

-

G‘o‘za  kuyasi        

 1.  

Pinnaspis strachani (Cooley)

-

Kichik qorsimon qalqondor

 1.  

Popillia japonica Newm.

-

Yapon qo‘ng‘izi

 1.  

Pseudaulacaspis pentagona Targ.

-

Tut qalqondori

 1.  

Pseudococcus cryptus Hempel.

-

Sharq unsimon qurti

 1.  

Pseudococcus calceolariae (Maskell)

-

Tsitrus unsimon  qurti       

 1.  

Pseudoparlatoria parlatorioides Comst.

-

Orxideya  qalqondori

 1.  

Rhagoletis completa Cres.

-

Yong‘oq  pashshasi

 1.  

Rhagoletis mendax Curran

-

To‘q yaltiroq qanotli pashsha

 1.  

Rhagoletis pomonella  Walsh.

-

Olma  pashshasi

 1.  

Ripersiella kondonis (Kuwana).

-

Ildiz unsimon qurti

 1.  

Sinoxylon unidentatum (Fabricius)

-

Arrasimon po‘stloq kemiruvchi qo‘ng‘iz

 1.  

Spodoptera eridania (Cramer)

-

Janubiy tunlami

 1.  

Spodoptera frugiperda (J.E.Smith)

-

Makkajo‘xori barglarining tunlami

 1.  

Spodoptera littoralis Boisd.

-

Misr  g‘o‘za  tunlami

 1.  

Spodoptera litura Fabr.

-

Osiyo  g‘o‘za  tunlami

 1.  

Tecia solanivora (Povolny).

-

Gvatemala kartoshka kuyasi

 1.  

Trogoderma angustum Sol.

-

Trogoderma angustum qo‘ng‘izi

 1.  

Trogoderma ballfinchae Beal.

-

Trogoderma balfinchaye qo‘ng‘izi

 1.  

Trogoderma granarium Ev.

-

Kapr Qo‘ng‘izi

 1.  

Trogoderma grassmani  Beal.

-

Trogoderma grassmani  qo‘ng‘izi

 1.  

Trogoderma longisetosum Chao et Lee

-

Trogoderma longisetozum qo‘ng‘izi

 1.  

Trogoderma ornatum  Say.

-

Trogoderma ornatum  qo‘ng‘izi

 1.  

Trogoderma simplex Jayne

-

Trogoderma simpleks  qo‘ng‘izi

 1.  

Trogoderma sternale Jayne.

-

Trogoderma sternale qo‘ng‘izi

 1.  

Unaspis citri Comst.

-

Apelsin  qalqondori

 1.  

Unaspis yanonensis Kuw.

-

Sharq  sitrus  qalqondori

 1.  

Viteus vitifoliae

-

Filloksera

 1.  

Zabrotes subfasciatus  Boh.

-

Braziliya donxo‘ri

 1.  

Zeugodacus cucurbitae (Coquilett)

-

Afrika qovun pashshasi

 1.  

Zygogramma exclamationis (Fabricius)

-

Kungaboqar barg qo‘ng‘izi

  O‘SIMLIK KASALLIKLARI 

I. ZAMBURUG‘ KASALLIKLARI 

 1.  

Cercospora kikuchii Mats et Tom Gard

-

Soya qizil-pushti tserkosporiozi

 1.  

Diaporthe helianthi Munt

-

Kungaboqar poyasining kulrang dog‘li kasalligi

 1.  

Diaporthe phaseolorumCke et Ell

-

Soya poyasi raki

 1.  

Didymella ligulicola (K.F.Baker)

-

Xrizantema askoxitozi

 1.  

Drechslera maydis (Nisikado) Subran

-

Makkajo‘xori janubiy gelmintosporiozi

 1.  

Glomerella  gossypii  Edgerton

-

G‘o‘za antraknozi

 1.  

Mycosphaerella linicolaNaumov

-

Zig‘ir pasmosi

 1.  

Phialophora cenerescens (Wr) van Bryma

-

Chinnigul fialoforoz kasalligi

 1.  

Phoma andina Turkensteen   

-

And fomoz kasalligi

 1.  

Phomopsis viticola Sacc.       

-

Uzum so‘lish kasalligi

 1.  

Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert

-

Texas ildiz chirish kasalligi

 1.  

Puccinia horiana P. Hennengs

-

Xrizantema oq rang kasalligi

 1.  

Stenocarpella macrospora  (Earle) Sutton

-

Makkajo‘xori diplodiozi

 1.  

Synchytrium endobioticum (Schilb) Percival

-

Kartoshka rak kasalligi

 1.  

Thecaphora solani (Thirumulachar et O, Brien)-Mordue

-

Kartoshka qora-kuyasi

 1.  

Tilletia indica Mitra

-

Hind bug‘doy qora-kuyasi

 II. NeMATODALAR 

 1.  

Globodera  pallida (Stone) Behrens

-

Kartoshka nimrang nematodasi

 1.  

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

-

Kartoshka oltinrang nematodasi

 1.  

Meloidogyne chitwoodi Golden, O'Bannon, Santo & Finley

-

Kolumbiya gall nematodasi

 1.  

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen.

-

Soxta gall nematodasi

 1.  

Radopholus similes (Thorne)

-

Teshuvchi nematoda

 III. BAKTeRIAL KASALLIKLAR 

 1.  

Acidovorax citrulli Schaad et al.

-

Qovoq ekinlarining bakterial dog‘lanishi

 1.  

Corynebacterium  tritici

-

Bug‘doyning sariq shilliq bakteriozi

 1.  

Erwinia amylovora

-

Mevali daraxtlar bakterial kuyish kasalligi

 1.  

Pantoea stewartii subsp. stewartii

-

Makkajo‘xori vilti

 1.  

Pseudomonas caryophylli

-

Chinnigul vilti

 1.  

Xanthomonas campestris pv. citri

-

Tsitrus rak kasalligi

 1.  

Xanthomonas campestris pv. hyacinthi

-

Giatsint sariq kasalligi

 1.  

Xanthomonas campestris pv. oryzae

-

Sholi bakterial kuyish kasalligi

 1.  

Xanthomonas campestris pv. oryzicola

-

Sholining bakterial chiziqli kasalligi

 1.  

Xylella fastidiosa Wells et al.

-

Tok bakteriozi (Pirs kasalligi)

 1.  

Xylophilus ampelinus

-

Uzumning bakterial so‘lishi

 IV. VIRUS KASALLIKLARI 

 1.  

American plum line pattern virus

-

Olxo‘rining chiziqli amerika kasalligi

 1.  

Andean potato  mottle virus

-

Kartoshkaning And virusi

 1.  

Arabis mosaic virus

-

Arabis mozayka virusi

 1.  

Barley  stripe mosaic virus

-

Arpaning chiziq qurama kasalligi

 1.  

Candidatus Phytoplasma phoenicium

-

Bodomning shoxlarining anomal rivojlanish kasalligi

 1.  

Candidatus Phytoplasma vitis

-

Tok barglarining zarrin sarg‘ayish kasalligi

 1.  

Chrysanthemum stunt viroid

-

Xrizatemaning pakanalik kasalligi

 1.  

Citrus tristeza virus

-

Tsitrus tristetsa kasalligi

 1.  

Impatiens necrotic spot virus

-

Xinagul dog‘simon nekrozi virusi

 1.  

Peach latent mosaic viroid

-

Shaftoli yashirin mozayka viroid kasalligi

 1.  

Peach rosette mosaic virus

-

Shaftolining qurama kasalligi

 1.  

Plum pox virus

-

Olxo‘rining cho‘tir kasalligi

 1.  

Potato T tepovirus

-

Kartoshkaning T tepavirusi

 1.  

Potato yellow dwarf virus

-

Kartoshkaning sariq pakanalik kasalligi

 1.  

Potato yellow vein virus

-

Kartoshka barg tomirlari sarg‘ayishi

 1.  

Prunus necrotic ringspot virus

-

Danakli  mevali daraxtlarning nekrotik dog‘lanishi

 1.  

Rose wilt disease

-

Atirgul vilti

 1.  

Strawberry latent C virus

-

Qulupnay S latent virusi

 1.  

Grapevine fanleaf virus

-

Tokning qisqa bandli virus kassaligi

 1.  

Grapevine fleck virus (GFKV)

-

Tokning virusli dog‘lanish kasalligi

 1.  

Grapevine leafroll-associated viruses GLRaV-1

-

Tok barglari bujmayish kasaligi
1-tur

 1.  

Grapevine leafroll-associated viruses GLRaV-2,

-

Tok barglari bujmayish kasaligi
2-tur

 1.  

Grapevine leafroll-associated viruses GLRaV-3

-

Tok barglari bujmayish kasaligi
3-tur

 1.  

Grapevine virus A (GVA)

-

Tok klosterovirusi (tok A virusi)

 V. BeGONA O‘TLAR 

 1.  

Acanthospermum hispidum D.C.

-

Kattiq yungli tikanli o‘t

 1.  

Aeshynomene indica (L.) BSP

-

Hind eshinomenesi

 1.  

Aeshynomene virginica (L.)

-

Virjiniya eshinomenesi

 1.  

Ambrosia psilostachya D.C.

-

Ko‘pyillik ambroziya

 1.  

Ambrosia trifida L.

-

Uch bo‘lakli ambroziya

 1.  

Arceutobium  spp

-

Omelalar

 1.  

Bidens bipinata L.

-

Ittikana

 1.  

Cassia occidentalis L.

-

G‘arb kassiyasi

 1.  

Cassia tora L.

-

Tora kassiyasi

 1.  

Cenchrus pauciflorus (tribuloides)  Benth.

-

Kamgulli tsenxrus (langarsimon)

 1.  

Croton capitatus L.

-

To‘pgulli  kroton

 1.  

Diodia terres Walt.

-

Jo‘vasimon diodiya

 1.  

Emex australis Steinh.

-

Janubiy emeks

 1.  

Emex spinosa L.

-

Tikanli emeks

 1.  

Euphorbia dentata Minch.

-

Arrasimon sutlama

 1.  

Euphorbia marginata Pursh.

-

Hoshiyali sutlama

 1.  

Helianthus californicus D.C.

-

Kaliforniya kungaboqari

 1.  

Helianthus ciliaris D.C.

-

Kiprikli kungaboqar

 1.  

Helianthus lenticularis douglas

-

Yovvoyi kungaboqar

 1.  

Helianthus petiolaris Nutt.

-

Barg bandli kungaboqar

 1.  

Helianthus scaberrimus Benth.

-

Tukli kungaboqar

 1.  

Hydrocotyle ranunculoides

-

Ayiqtovonsimon suvyig‘ar

 1.  

Ipomoea hederacea (L.) Yacg.

-

Pechaksimon  ipomeya

 1.  

Iva  sp.sp.

-

Sassiq kakra (xammaturlari)

 1.  

Jacquemontia tamnifolia L.

-

Yuraksimon bargli jakumont o‘ti

 1.  

Polygonum pensilvanicum L.

-

Pensilvaniya suv murchi

 1.  

Raimania laciniata Hill (Oenotera)

-

Raymaniya

 1.  

Sesbania exaltata (Raf) Cory

-

Mayda dukkakli sesbaniya

 1.  

Sesbania macrocarpa Muhl et rafin

-

Yirik dukkakli sesbaniya

 1.  

Sicyos angulatus L.

-

Burchak bargli qovoqsimon o‘t

 1.  

Sida spinosa L.

-

Tikanli sida

 1.  

Solanum carolinense L.

-

Karolina ituzumi

 1.  

Solanum elaeagnifolium  Cav.

-

Chiziq bargli ituzum

 1.  

Solanum rostratum Dun.

-

Tikanli ituzum

 1.  

Solanum triflorum L.

-

Uch gulli ituzum

 1.  

Striga  sp.sp

-

Strigalar

I. ZARARKUNANDALAR

 

1. Dialeurodes citri  Ashm.                            -        Tsitrus oqqanoti

2. Grapholitha molesta Busck.             -        Sharq mevaxo‘ri

3.Leptinotarsa decemlineata Say.                  -        Kolorado qo‘ng‘izi

4.Phyllocnistis citrella Stain.                -        Tsitrus inli kuyasi

5.Pseudococcus comstocki Kuw.          -        Komstok qurti

6.Quadraspidiotus perniciosus C.                 -        Kaliforniya qalqondori

7. Phthorimaea operculella  Zell.          -        Kartoshka  kuyasi

 

II. BeGONA  O‘TLAR 

1.Acroptilon  repens (L)  D.C.             -        Sudraluvchi  kakra (pushtirang kakra)

2.Ambrosia  artemisiifolia L.                -        Ermonbargli ambroziya

3.Cuscuta  sp. sp.                                 -        Zarpechaklar

Ushbu xabarga fikringizni bildiring. Buning uchun avtorizatsiyadan oʻtishingiz kerak!
Top