Lavozimiy o'zgarishlar

O'zbekistonning yangi davrdagi hukumatida lavozimiy o'zgarishlar davom etmoqda