АҚШдаги ҳайвонот боғларидан бирида хизматчи ва кенгру кўпчилик кўз ўнгида ўзаро уришишди.
Номаълум сабаларга кўра, жониворнинг жаҳли чиққан ва вольерга кирган эркак билан жанжаллашиб кетган. Ана шундан сўнг улар ўртасида “жанг” бошланган.
Якунда нима бўлганлиги номаълумлигича қолган.