Раҳбарнинг ва етакчининг орасида муайян фарқлар мавжуд. Бу айниқса уларнинг ўзига тобе ходимлар билан қандай тутишида яққол намоён бўлади. Айтайлик, етакчи ходимларига аввало ҳамкасблари сифатида қарайди.

Қуйидаги инфографикада раҳбар ва етакчи ўртасидаги барча фарқлар акс этади.