Ўзбекистон ҳукумати 2016-2024 йилларда Жиззах шаҳрини ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш стратегиясини қабул қилади. Ҳужжат лойиҳаси қонунчилик актларина баҳолаш тизими сайтига жойлаштирилди.

Ушбу лойиҳа кўрсатилган йилларда Жиззах шаҳрини янгилаш, унинг инфраструктурасини ривожлантиришни кўзда тутади.