Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (БМТ)нинг Венадаги биноси олдида Шарқнинг тўрт буюк алломаси ҳайкали мавжуд. Булар - Абу Али ибн Сино, Умар Ҳайём, Абу Райҳон Беруний ва Закариё Ар-Розий. 

Ёдгорлик шарқона усулдаги айвон кўринишида ишланган бўлиб, унда гўёки тўрт улуғ алломанинг суҳбат қураётгани акс этган. 

Тарихда илм-фан ривожида бу шахсларнинг тутган ўрни беқиёс, улар турли йўналишларда ўзига хос инқилобга эришгани учун ҳам инсоният тарихида ўчмас из қолдиришган. 

Абу Али ибн Сино 980 йилнинг 16 августида Бухоро яқинидаги Афшона шаҳрида таваллуд топган. У ўрта асрларнинг буюк олими, файласуфи ва табиби. Ибн Сино илм-фаннинг 29 йўналишида жами 450 илмий иш олиб борган, улардан 274 тасигина бизгача етиб келган. 

Ал-Беруний 973 йилнинг 4 октябрида Хоразмдаги Кат шаҳрида туғилган. У йирик энциклопедист-олим, мутафаккир ҳамда тарих, география, тилшунослик, астрономия, математика, механика, геодезия, минерология, фармакология, геология ва бошқа соҳалардаги кўплаб илмий изланишлар муаллифидир. Беруний ўз даврининг деярли барча илмидан бохабар бўлган. 

Умар Хайём 1048 йил 18 майда Нишопурда дунёга келган. У машҳур файласуф, математик, астроном ва шоир бўлган, алгебра фани ривожига ҳам катта ҳисса қўшган. Бутун дунё уни буюк файласуф ва шоир сифатида танийди. 

Закариё Ар-Розий 925 йиллар атрофида Теҳрон яқинидаги Рей шаҳрида таваллуд топган. У - энциклопедист-олим, шифокор, алкимёгар ва файласуф. Ар-Розийнинг кўплаб асарлари лотин тилига таржима қилинган ва Ғарбий Европа шифокорлари ҳамда алкимёгарлари орасида кенг тарқалган. Европада у Разес ва Абубатер номлари билан машҳур.