O‘zbekistonda birinchi AES qurilishi

O‘zbekistonda Rossiya bilan hamkorlikda birinchi atom elekt stansiyasi qurilishi bo‘yicha harakatlar boshlandi.